Saray Her Yönüyle Marka!

Kurum Kültürümüz ve Değerlerimiz

Okulumuz Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel ve Özel Hedefleri doğrultusunda öğrencilerin, öğrenen merkezli programlar, disiplinler arası yaklaşımla ve uygulamalarıyla çok boyutlu öğrenme ortamları ve gelişim atölyelerinde aktif öğrenme etkinlikleri ile çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri donanımıyla inceleme, araştırma ve projeler yardımıyla gelecek yönelimli olarak yetiştirilmesine önem verilmektedir.