Saray Her Yönüyle Marka!

Yabancı Dil Eğitimi

    Yabancı dil eğitimimiz sade bir dilbilgisi becerisi kazandırmaktan öte iletişim becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için duyduğunu anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşmadan oluşan dil becerilerini eş zamanlı geliştirmek, yabancı dil eğitimimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Çocuklarımız öğrendikleri bilgileri yaptıkları eğlenceli etkinlikler ve oyunlar sayesinde benimsemektedirler. Dil artık öğrenilecek bir hedef olmaktan çıkıp gündelik hayatı sürdürmeye yarayan bir araç haline gelecektir.

Yabancı dil eğitimimiz dilbilgisi becerisi kazandırmadan öte iletişim becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için duyduğunu anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşmadan oluşan dil becerilerini eş zamanlı geliştirmek, yabancı dil eğitimimizin öncelikleri arasında yer almaktadır.