Saray Her Yönüyle Marka!

Yabancı Dil Eğitimi

    Müfredatımız gereği, Anaokulu ve İlkokul yıllarında güvenli, keyifli ve teşvik edici bir yaklaşımla başlayan İngilizce öğrenimi, ortaokulda öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile farklı ilgi alanları ve yeteneklerinin dikkate alındığı öğrenci merkezli bir ortamda devam edecektir.

Ortaokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:

  1. İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar,
  2. Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder,
  3. Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır,
  4. Mektup, e-posta, öykü gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek benzerlerini yazar,
  5. İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşma ve araştırma becerilerini geliştirir.