Saray Her Yönüyle Marka!

Ortaokul Hakkında

    Saray Eğitim Kurumlarında bilgi teknolojilerini kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuz; öğrencilerini sadece akademik anlamda değil beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak gayesini taşımaktadır. Okulumuz, ilime ve bilime saygılı, güzel ahlaklı, sorumluluk bilincine sahip, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştirmektedir. Milli kültürümüzü iyi tanıyan, ona sımsıkı sarılan, kişilikli, bilinçli, taklitten kaçınan çağımızın umudu olacak fidanları yetiştirmek için bütün enerjimizi sarf etmekteyiz.

Okulumuzun akademik hedefi; 5. sınıftan itibaren çalışarak, başarabileceğine inanan, vakarlı, saygın bir üniversitenin yolunun yine başarılı ve saygın bir liseden geçtiğini bilerek çalışan öğrenciler yetiştirmektir. Bu çerçevede Okulumuzda 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda ders programlarında LGS çalışmaları ağırlıklı olarak yer alacaktır. 5, 6 ve 7. sınıflarda hafta içi LGS çalışmalarının yanı sıra Cumartesi günleri, dönüşümlü olarak Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinden takviye dersler verilecektir.

 

Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir kaliteyi hedef olarak belirleyen Saray Eğitim Kurumları, eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemizin ve hatta insanlığın geleceğini şekillendirebilecek uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen Kurumumuz; eğitim öğretim sahasında ileriye doğru hızla yol almaktadır.