Saray Her Yönüyle Marka!

İlkokul Hakkında

    Saray Eğitim Kurumlarında bilgi teknolojilerini kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuz; öğrencilerini sadece akademik anlamda değil beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak gayesini taşımaktadır. Okulumuz, ilime ve bilime saygılı, güzel ahlaklı, sorumluluk bilincine sahip, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif kuşaklar yetiştirmektedir. Milli kültürümüzü iyi tanıyan, ona sımsıkı sarılan, kişilikli, bilinçli, taklitten kaçınan çağımızın umudu olacak fidanları yetiştirmek için bütün enerjimizi sarf etmekteyiz.